Штампа

kalendarPK

Nastava u osnovnoj školi ostvaruje se u toku dva polugodišta:

 
 

Raspusti u toku školske godine: