• Adresa: Glavna 50, Nakovo             E-mail:osnakovo@gmail.com               Tel:+381-230/454-330
fb                                 elektronski dnevnik                                 zadruga                                 jednosmenski rad
Facebook   e Dnevnik   Zadruga     Jednosmenski rad

Raspored nastavnika po predmetima za školsku 2020/21. godinu.

Ime i prezime

Predmet 

Slađana Vukić

Srpski jezik i književnost

Sanja Demenj

Engleski jezik

Dragana Vukašinović

Nemački jezik

Vera Đenge

Likovna kultura

Jelena Grbić

Muzička kultura

Aleksandar Kockar

Istorija

Bojana Tatić

Geografija

Ivana Vidicki Miladinov

Fizika

Slađana Ludaić

Matematika

Vesna Bursać

Biologija

Sonja Stojanović

Hemija

Jelena Grbić

Ivana Vidicki Miladinov

Nemanja Vajagić

Tehnika i Tehnologija

Nemanja Vajagić

Informatika i računarstvo

Marko Terzin

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

 

Raspored učitelja po odeljenjima za školsku 2021/22. godinu.

Ime i prezime

Razred/odeljenje

Biljana Novaković  

I1

Tatjana Martonoši 

II1

Anica Stanojević

III1

Danijela Samardzija

IV1

Ime  i prezime Radno Mesto
Ljiljana Janjilović Direktor škole
Ivana Jerinkić Sekretar škole
Milana Kiš Psiholog
Dušanka Babić Administratovni radnik
Borislava Subotički Bibliotekar
Nikola Pilipović Domar/Kotlar