nase selo1 skolski casopis1  ekologija1 

 

 

 

 

kulturne aktivnosti1  savetnik5  zavrsni ispit1 

Članovi ekološke sekcije, a i ostali učenici naše škole priključili su se A.S.A. programu ekološke edukacije koje je organizovalo ove školske godine „takmičenјe sa čistunkom" za vrtiće i osnovne škole.
Takmičenje sa Čistunkom" je ekološko edukativno takmičenje u sakuplјanju sekundarnih sirovina.
Cilј „Takmičenja sa Čistunkom" je uvođenje stalnog sistema odvojenog sakuplјanja papira, a tokom godina eventualno i drugih komponenata otpada, u školama.
Polazi se od uverenja da vaspitanje o osećaju za ekologiju ima najveći efekat kod najmlađe generacije, koja kasnije usvojene navike prenosi na svoju porodicu.
Prvo godišnje „Takmičenje sa Čistunkom" je pripremlјeno za školsku godinu 2013/2014.
Datum početka: 1.10.2013
Datum završetka: 30.5.2014
Datum objavlјivanja rezultata: do 6.6.2014
Datum dodelјivanja nagrada: do 13.6.2014
Aktivni meseci za sakuplјanje papira su:
- U prvom polugodištu: Oktobar, Novembar i Decembar
- U drugom polugodištu: Mart, April, Maj
U toku ostalih meseci u godini sakuplјeni papir se može predati .A.S.A. po sistemu poziva, a preuzeta količina bi se dodavala za naredni mesec takmičenja.
Zadatak škole je da za vreme trajanja takmičenja sakupi što je moguće veću količinu papira (i iz domaćinstva), koji će biti otkuplјivan po dogovorenoj ceni
Tokom cele školske godine će biti evidentirana količina sakuplјenog papira iz pojedinačnih škola/vrtića. Tekući rezultati će biti dostupni na sajtu organizatora www.cistunko.rs . Rezultati će se ažurirati mesečno. Po datumu završetka će biti ocenjeno i nagrađeno ukupno 6 najbolјih škola odnosno vrtića. Svaka od škola/vrtića sa najbolјim rezultatom će dobiti materijalne nagrade Za sakuplјeni papir škole/vrtići će dobijati naknadu po kilogramu sakuplјenog papira. Naknada za sakuplјeni papir po kilogramu će se određivati mesečno, u zavisnosti od kretanja na tržištu, a predstavnik .A.S.A. će vas o ovome obaveštavati početkom meseca.
Naknada će se uplaćivati na posebno otvoren bankovni račun. Svaka škola/vrtić će imati uvid u stanje a sredstva može koristiti na osnovu odluke koja bude donešena na nivou škole/vrtića.
Ocenjivanje osnovnih škola/vrtića će se vrši u 2 kategorije:

  • Kategorija prema količini papira u odnosu na jednog đaka/dete
  • Kategorija prema ukupnoj količini papira koju je škola/vrtić prikupio

U okviru ekološke sekcije učenici naše škole su se priključili i akciji sakupljanja plastike koja se može odložiti u plavi kontejner koji se nalazi u dvorištu škole i akciji sakupljanja plastičnih čepova koji se mogu odložiti i predati osoblju u školi.

Članovi ekološke sekcije


Naslovna     O školi     Nastava     Učenici     Preuzimanja     Galerija     Kontakt adresa