nase selo1 skolski casopis1  ekologija1 

 

 

 

 

kulturne aktivnosti1  savetnik5  zavrsni ispit1 

Обавештење за ученике и родитеље о начину обраде и приказивању резултата на завршном испиту:
"На основу Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 12/14) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупном броју бодова на завршном испиту, који износи 30 бодова, ученик може да оствари из српског језика највише 10 бодова, из математике највише 10 бодова и на комбинованом тесту највише 10 бодова.
На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака.
Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако ште се резултат постигнут на тесту множи коефицијентом 0,5 (тј. Резултат на тесту подели се са 2).
То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на једном од три теста остварити 8,5 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. Прерачунат резултат на тесту.“


Naslovna     O školi     Nastava     Učenici     Preuzimanja     Galerija     Kontakt adresa