ЕКОЛОГИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Наша школа се пријавила на Конкурс за доделу финансијских средстава у циљу унапређења услова рада ученичких задруга у основним школама у Републици Србији у организацији Министарства просвете.

Услов за конкурисање је да школа има основану ученичку задругу, која је уписана у регистар који води орган надлежан за послове регистрације задруга, Агенција за привредне регистре.

Пројекат наше школе „Екологија и предузетништво“ је одобрен и диркеторка школе је учествовала на свечаном потписивању уговора у ОШ „Драгојло Дудић“ у Београду.

Током другог полугодишта нас очекује наставак наших уобичајених активности развоја екологије и предузеништва уз нове машине и опрему за компостирање, рециклажу и израду употребних и
украсних предмета.