Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основама система образовања и васпитања

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о васпитној, васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о ђаку генерације

Обогаћен једносменски рад

Развојни план 2019-2022

Годишњи план рада 2021-2022

Извештај о остваривању Годишњег плана рада 2019-2020

Извештај о остваривању Годишњег плана рада 2020-2021

Школски програм 2018-2022

Анекс Школског програма (1) 2018-2019

Анекс Школског програма (2) 2019-2022

Анекс Школског програма (3) 2020-2021

Анекс Школског програма (4) 2021-2022

Анекс Школског програма (5) 2021-2022

 

 

Школска 2022/2023. година