I разред

Учитељица – Аница Маљковић

II разред

Учитељица – Данијела Самарџија

III разред

Учитељица – Биљана Новаковић

IV разред

Учитељица – Татјана Мартоноши

V разред

Одељењски старешина – Весна Бурсаћ

VI разред

Одељењски старешина – Бранка Керкез

VII разред

Одељењски старешина  – Слађана Лудаић

VIII разред

Одељењски старешина – Јелена Банић