I разред

Учитељица – Данијела Самарџија

II разред

Учитељица – Биљана Новаковић

III разред

Учитељица – Татјана Мартоноши

IV разред

Учитељица – Аница Станојевић

V разред

Одељенски старешина – Бранка Керкез

VI разред

Одељенски старешина – Слађана Лудаић

VII разред

Одељенски старешина  – Јелена Банић

VIII разред

Одељенски старешина – Весна Бурсаћ