Школа броји 69 ученика, распоређених у 8 одељења:

I1 – 8 ученика, учитељица Данијела Самарџија

II1 –  7 ученика, учитељица Биљана Новаковић

III1 – 10 ученика, учитељица Татјана Мартоноши

IV1 – 9 ученика, учитељица Аница Станојевић

V1 – 8 ученика, одељенски старешина Бранка Керкез

VI1 – 15 ученика, одељенски старешина Слађана Лудаић

VII1 – 5 ученика, одељенски старешина Јелена Банић

VIII1 – 7 ученика, одељенски старешина Весна Бурсаћ