Љиљана Јањиловић – директор 

Ивана Јеринкић – секретар-правник

Милана Киш – психолог

Борислава Суботички – библиотекар

Разредна настава

Аница Станојевић – учитељица првог разреда

Данијела Самарџија – учитељица другог разреда

Биљана Новаковић – учитељица трећег разреда

Татјана Мартоноши – учитељица четвртог разреда

Предметна настава

Весна Бурсаћ – наставник биологије (одељенски старешина осмог разреда)

Филип Попадић – наставник географије/грађанског васпитања

Бранка Керкез – наставник географије (одељенски старешина шестог разреда)

Слађана Лудаић – наставник математике (одељенски старешина седмог разреда)

Јелена Банић – наставник физичког васпитања (одељенски старешина осмог разреда)

Живан Васић – наставник верске наставе

Ивана Видицки Миладинов – наставник физике

Драгана Вукашиновић – наставник немачког језика

Слађана Вукић – наставник српског језика и књижевности

Јелена Грбић – наставник технике и технологије/музичке културе

Сања Демењ – наставник енглеског језика

Вера Ђенге – наставник ликовне културе

Јелена Толицки – наставник хемије

Александар Коцкар – наставник историје

Гордана Одаџин – наставник енглеског језика

Бранислава Радовановић – наставник информатике и рачунарства/технике и технологије