Недеља књига и медија III разред

„Подели радост читања са свима“

Током векова једини начин да се направи књига био је да се цела испише руком. Чак и када би велики број писаца истовремено радио на писању истог текста, добио би се мали број књига. Јоханес Гутенберг, педесетих година 15. века, израдио је у немачком граду Мајнцу, прву страницу штампану покретним штампарским словима. Он је направио дрвену штампарску пресу са механизмом за завртањ, сличну пресама које су се користиле за пресовање грожђа у производњи вина. У 19. веку ручне штампарске пресе уступиле су место машинама за масовну производњу, међутим, у првим штампаним књигама боја је обично морала да се додаје ручно, после штампања. Тек је нова технологија омогућила штампу у боји.

Ученици трећег разреда, већ увелико самостално читају и бирају књиге по сопственом избору. Зато су учитељица и школска библиотекарка организовале у новембру месецу час „Подели радост читања са свима“ на којем су ученици правили свој читалачки дневник. Како су се слике одувек користиле у књигама, било као додатни податак било за улепшавање текста, ученици су на часу цртањем украшавали насловну страну читалачког дневника. Договор је да се о свакој наредној прочитаној књизи, бележе подаци у дневнику, јер како кажу: “Само књига из које је нешто записано је прочитана књига”.