Недеља књига и медија VIII разред

Математичко образовање стечено у школи је главни део живот савременог човека Решење многих практичних проблема своди се на решавање једначина разних врста. Модерни пољски математичар С. Ковал је рекао: “Једначина је златни кључ који откључава сав математички сезам” . Готово све што нас окружује је на овај или онај начин повезано с математиком.

Ученици осмог разреда током новембра месеца проучавају линеарне једначине. Кроз низ занимљивих задатака, откривају вредност непознатог Х и са осмехом завршавају час математике.

Током недеље књига и медија, под вођством наставнице математике и школске библиотекарке, наши осмаци су истраживали једначине из различитих уџбеника који се користе у школама широм Србије. Дошли смо до закључка, колико год да су бројеви у задацима, графички приказ задатака као и насловне стране уџбеника различити, када решимо једначину осећај је исти – задовољство и осмех након успешно решеног задатка.