НЕДЕЉА КЊИГЕ И МЕДИЈА V РАЗРЕД

Ученици 5. разреда су на часу музичке културе учили о медијима и врстама медија. На програмској шеми РТСа 1. пронашли су емисију “Сусретања” која се бави извештавањем о актуелним музичким дешавањима.

На часу биологије су обрадили наставну јединицу Кретање и покретљивост кроз групни рад у ком су одговарали на питања у вези лекције користећи уџбенике биологије различитих издавачких кућа.