НОВОГОДИШЊА ДЕКОРАЦИЈА

Биолошко-хемијска декорација кроз еволуцију живог света на планети Земљи.

Наставница хемије – Јелена Толицки