ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД – КЕФАЛО

Четврту годину за редом се у нашој школи реализује секција “Кефало”. На секцији ученици развијају логичко-математичко мишљење и социо-емоционалне вештине. У уводном делу часа раде математичке задатке са наших познатих математичких такмичења, а потом индивидуално, у пару или групи решавају мозгалице и играју друштвене игре. По први пут, ове школске године, на захтев ученика су у рад секције укључени и ученици “виших” разреда, тако да своја “кефала” развијају сви заинтересовани ученици од 2. до 6. разреда.

Ево како је изгледао рад секције током претходне школске 2022/2023. године: