ПРЕДАВАЊЕ МУП-а

Дана 26.3.2024. је у школи за ученике 6. и 8. разреда одржано предавање на тему Превенција вршњачког насиља у стварном и виртуелном окружењу.

Предавање је започето Кахут квизом, а затим су уследиле презентација и предавање на тему насиља и болести зависности.

Ученици су имали прилике да учествују у радионици и групном раду где им је задата ситуација насиља у школи коју су као Тим против насиља требали да реше.