Током школске 2021/2022. године аплицирано је на следеће пројекте и конкурсе:

– Набавка бесплатних уџбеника које је обезбедило Министарство просвете, науке и технолошког развоја у оквиру пројекта „Беспатни уџбеници“;

– Добијање средстава за богаћење фонда библиотека основних школа, МНП – обогаћен фонд школске библиотеке.

– Аплицирање у пројекту „За чистије и зеленије школе Војводине“ Покрајинске владе Војводине (Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријатза енергетику, грађевинарство и саобраћај, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за спорт и омладину и Покрајински секретаријат за привреду и туризам у сарадњи са Покретом горана Војводине и партнерима ЈП „Војводинашуме“ и Градом Новим Садом)

– Осавремењавање информатичког кабинета у оквиру пројекта дигитализације образовања Владе Србије.

– Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АПВ за 2022 који је расписао Покрајински секретаријат за образовање, прописе управу и националне мањине-националне заједнице Нови Сад, са називом пројекта Замена кровног покривача од црепа-инвестиционо одржавање, у вредности од 10.982.329,80 динара.

– Конкурс за финансирање и суфинансирање опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АПВ у 2022 који је расписао Покрајински секретаријат за образовање, прописе управу и националне мањине-националне заједнице Нови Сад, са називом пројекта Заштита од сунца за прозоре, у вредности 192.900,00 динара

– Конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, који је расписало Министарство правде, са пројектом Пројекторима до савремене наставе у вредности 541.100,00 динара

– Учешћем на позиву Министарство просвете, науке и технолошког развоја кроз пројекат Повезане школе у оквиру дигитализације школа добијено је 7 пројектора са колицима, 7 лаптоп рачунара и 1 десктоп рачунар за потребе рада у програму ИСКР